Pieejamības rīki

Arrow
Arrow

Aicinām iesaistīties un radīt prieku sev un citiem!!!

ziedojuma akcija

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

Apstiprinu:

Ar 2020.gada 3.decembra rīkojumu Nr. 138

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Atvasīte”

vadītāja D. Lāčgalve

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5. un 24. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

fotoapSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu

fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

 

 • Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) tiek veikta fotografēšana un filmēšana, un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde un izmantošana.
 • Noteikumi ir saistoši visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītības iestādes audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un izglītības iestādes apmeklētājiem.
 • Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu vai filmēšanu bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem, ja tas nepieciešams:

 1.izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;

2.lai atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes un sasniegumus sabiedrības informēšanas nolūkā;

3.informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas (izlaidumi u.tml.) nolūkā.

Lasīt tālāk...

Papildus pasākumi Covid-19 ierobežošanā

cov19

Par personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā

rik

Svētku nedēļa "Atvasītē"

lacplesadiena

Nodarbības no 19.oktobra līdz 6.novembrim nenotiek

Pēc 20.10.2020. Ministru kabineta ārkārtas sēdes, kurā tika precizēti noteikumi interešu izglītības organizēšanai, pašvaldība atļāva iestādē, vienas grupas ietvaros, organizēt interešu izglītību.
Pulciņi atsāk darbu no šodienas 21.10.2020.


Informējam, ka interešu izglītības pulciņu nodarbības no 19.oktobra līdz 6.novembrim nenotiek.

Iestādes administrācija

Par mācību procesa organizēšanu un   uzturēšanās kārtību izglītības iestādē  un tās teritorijā   

2020./21.m.g.

Par mācību procesa organizēšanu un  uzturēšanās kārtību izglītības iestādē  un tās teritorijā   

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr.460 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, noteikt

1. Mācību procesa organizēšanu:

1.1. Mācības notiek klātienē ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus;

1.2. Atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam, mācību procesu pirmsskolas iestādē var īstenot daļēji vai pilnībā attālināti:

1.3. Pasākumus pirmsskolas izglītības iestāde organizē tā, lai ievērotu  MK  noteikumu Nr.360 vispārējās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas, notiek pēc iespējas āra vidē, ievērojot noteikto distanci.

2. Personu uzturēšanās kārtība iestādē bērnu atvešanai vai izņemšanai no Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte” 

2.1.     Uz iestādi bērnu pavada tikai viens no vecākiem;  

  1.      Izmantot iestādes galveno ieeju – grupas „Sienāzīši”, „Spārītes”, „Bitītes”, „Pūcītes”;
  2.      Izmantot ieeju no meža puses – „Dzenīši” un „Skudriņas”;
  3.      Grupu ģērbtuvēs ievērot 2m distanci starp bērnu vecākiem un citām personām;
  4.      Aizliegts vecākiem un citām bērnu pavadošām personām bez nepieciešamības uzturēties iestādes telpās un gaiteņos;
  5.      Bērna vacākiem vai pavadītājiem aizliegts uzturēties iestādes teritorijā un izmantot  rotaļkonstrukcijas.  
  6.     Aizliegts iestādē uzturēties personām ar akūtām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.

  Uzaicinājums

  Uzaicinājums!!!   Uzaicinājums!!! 


  Tikšanās ar vecākiem,  kuru bērni uzsāks

  pirmsskolas iestādes PII „Atvasīte” apmeklējumu 2020. gada 1. septembrī     
  notiks 2020. gada 29. jūlijā 18:00
  Lūdzu sagatavot sev svarīgus interesējošus jautājumus…
  Varēsiet iesniegt arī dokumentu oriģinālus un kopijas (iesniegums, kuriem nebija elektroniski parakstīts,

  bērna dzimšanas apliecības kopija, bērna medicīniskā karte – veidlapa Nr. 026/u. 

  Iestādes administrācijas vārdā,Vadītāja Daiga Lāčgalve

  Ielīgošana

  ieligosana

  Bērnu uzņemšana 2020./21. mācību gadam

  Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas
  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 01.09.2020.

  Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli par uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi
  (PII), 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties
  ar pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par
  bērna uzņemšanu tajā: Iesnieguma veidlapa “Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē”.
  Ņemot vērā ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus, aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:
  elektroniski uz PII e-pasta adresi, autorizējoties portālā latvija.lv
  (epakalpojumi/iesniegums iestādei) vai ar drošu elektronisko parakstu; pa pastu;
  ievietot PII pastkastītē, ja tāda bērnudārzā ir pieejama.
  Pēc vecāka iesnieguma saņemšanas iestāde ar Jums sazināsies un informēs par turpmāko
  darbību (kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un
  ieteicamajiem atbalsta pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai
  u.c.). Iestādes informēs vecākus par klātienes tikšanos pēc 09.06.2020., atkarībā no
  situācijas valstī pēc šī datuma.

  PII kontaktinformācija

  PII “Atvasīte”: 29102572 (vadītāja D.Lāčgalve), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  PII “Saime”: 25479831(vadītāja L.Ukavica), 26666601 (lietvede I.Jakimova), e-pasts
  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  PII “Ritenītis”: 29466744 (vadītāja A. Kavasa), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  PII “Salspils 1.pirmsskola”:
  Tālrunis saziņai: b/d Saulīte - 28680932, b/d Jāņtārpiņš – 29678060, e-pasts
  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
  PII “Daugaviņa”: 26437044 (vadītāja I. Ģēģere), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Ēdienkarte

  ed

  Rekomendācijas vecākiem

  rek

  Laika apstākļi

  Pasākumu kalendārs

  pasakumu kalendars 2020