Arrow
Arrow

Nākamo pirmklasnieku uzņemšana 2021./2022.m.g

Nākamo pirmklasnieku uzņemšana 2021./2022.m.g.

logucis1  Cienījamie nākamo 1-klasnieku vecāki!

Salaspils 2.vidusskolā no 2021.gada 5.marta līdz 5.aprīlim tiks pieņemti dokumenti uzņemšanai 1.klasē 2021./2022.mācību gadam.Informatīva tiešsaistes sanāksme vecākiem notiks 2021.gada 2.martā plkst. 1830. Informācija par uzņemšanu 1.klasē un reģistrēšanos sanāksmei tiks publicēta skolas mājas lapā https://s2vsk.lv/lv/.

Salaspils 2.vidusskolas administrācija


 

Salaspils 1. vidusskolā dokumentu iesniegšana uzņemšanai 1. klasē

Topošo pirmklasnieku vecāki!

logucis   Salaspils 1. vidusskolā dokumentu iesniegšana uzņemšanai 1. klasē
2021./2022. mācību gadam notiks no šī gada 5. marta līdz 5. aprīlim.
Informatīva tiešsaistes sanāksme vecākiem notiks 25. februārī
plkst. 19.00. Reģistrēšanās sanāksmei un informācija par dokumentu
iesniegšanu un uzņemšanas kārtību skolas mājas lapā http://s1vsk.lv/ .

Salaspils 1. vidusskolas administrācija


 

Salaspils novada domes rīkojums

 

logo 1814362710Salaspils novada domes rīkojums
par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju 2021. gada vasaras periodā

Lasītu pilnu rīkojuma tekstu PDF formātā


 

Aktuālā informācija

„ATVASĪTES” BĒRNU VECĀKI!!!
INFORMĒJAM, KA 2021.GADA AUGUSTA MĒNESĪ
MŪSU PIRMSSKOLAS IESTĀDE BŪS SLĒGTA!
PIETEIKŠANĀS VASARAS MĒNEŠIEM TIKS
ORGANIZĒTA NO 01.03.2021.-30.04.2021.
Informācija par pieteikšanās kārtību tiks sniegta tuvākajā
laikā!

Administrācija


 

Akcijas noslēgums

sunuki

Sidraba mēnestiņš veļas pa gaisu

sidraba menestins

Aicinām iesaistīties un radīt prieku sev un citiem!!!

ziedojuma akcija

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

Apstiprinu:

Ar 2020.gada 3.decembra rīkojumu Nr. 138

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Atvasīte”

vadītāja D. Lāčgalve

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 5. un 24. panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu

fotoapSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu

fotografēšanas un filmēšanas noteikumi

 

  • Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu fotografēšanas un filmēšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) tiek veikta fotografēšana un filmēšana, un tās rezultātā iegūto personas datu apstrāde un izmantošana.
  • Noteikumi ir saistoši visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītības iestādes audzēkņu likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un izglītības iestādes apmeklētājiem.
  • Izglītības iestādes darbiniekiem atļauts veikt audzēkņu fotografēšanu vai filmēšanu bez atsevišķas saskaņošanas ar audzēkņu vecākiem, ja tas nepieciešams:

 1.izglītības funkciju veikšanai, tai skaitā pedagoģiskā procesa un pasākumu analīzei;

2.lai atspoguļotu izglītības iestādē notiekošās aktivitātes un sasniegumus sabiedrības informēšanas nolūkā;

3.informācijas par izglītības iestādi un izglītības iestādes vēstures veidošanas (izlaidumi u.tml.) nolūkā.

Lasīt tālāk...

Papildus pasākumi Covid-19 ierobežošanā

cov19

Par personu uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā

rik

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020