Vecāku padomes darbība

Salaspils novada pašvaldības PII "Atvasīte" padomes sastāvs

 

2018./19. m.g.

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Grupa, amats  
   1 Laura Šterna "Bitītes"
   2 Jānis Jaško "Bitītes"
   3 Jānis Upenieks "Dzenīši"
   4 Natālija Helmane "Dzenīši"
   5 Dainis Dosbergs "Pūcītes"
   6 Baiba Dukaļska "Pūcītes"
   7 Anna Čalaja "Skudriņas"
   8 Jeļena Mateisone "Skudriņas"
   9 Agate Kucenko "Sienāzīši"
   10 Inita Rudzīte "Sienāzīši"
  11 Mārtiņš Liberts "Spārītes"
  12 Signe Bahšteina "Spārītes"
  13 Liāna Savčenko
Vad.vietniece
  14 Olita Riekstiņa Vad. vietniece
  15 Daiga Lāčgalve Vadītāja
  16 Inese laiva PII pedagogs

 


     

 

 

 

 

 

  

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020