Rotaļnodarbības

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr.63A

no 02.09.2019.

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „SIENĀZĪŠI” (1.5 – 3 gadi)

2019./20. m. g.

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

9:40-10:00

 

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

10:10-10:30

 

 

 

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

16:10-16:30

ROTAĻNODARBĪBA

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

10:10-10:30

 

 

 

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

17:05-17:25

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

9:40-10:00

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

10:10-10:30

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

9:40-10:00

 

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr.63A

no 02.09.2019.

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „SPĀRĪTES” (3 – 4 gadi)

2019./20. m. g.

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

9:10-09:40

 

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

11:10-11:40

 

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

15:40-16:10

 

ROTAĻNODARBĪBA

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

11:10-11:40

 

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

16:35-17:05

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

9:10-09:40

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

11:10-11:40

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

9:10-09:40

 

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr.63A

no 02.09.2019.

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „SKUDRIŅAS” (5 – 6 gadi)

2019./20. m. g.

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

09:00-09:30

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

10:30-11:00

 

 

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

09:00-09:30

KUSTĪBU ROTAĻAS

16:10-16:35

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

09:00-09:30

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

10:30-11:00

KUSTĪBU ROTAĻAS

16:40-17:05

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

 

 

 

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

10:30-11:00

 

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr.63A

no 02.09.2019.

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „BITĪTES” (4 – 5 gadi)

2019./20. m. g.

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

10:00-10:30

 

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

10:40-11:10

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

10:40-11:10

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

15:40-16:10

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

10:00-10:30

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

10:40-11:10

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

17:05-17:35

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

10:00-10:30

 

 

 

 

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr.63A

no 02.09.2019.

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „PŪCĪTES” (6 – 7 gadi)

2019./20. m. g.

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

11:00-11:40

 

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

11:45-12:25

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

16:30-17:00

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

11:45-12:25

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

11:00-11:40

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

11:45-12:25

 

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

15:30-16:10

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

11:00-11:40

 

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr.63A

no 02.09.2019.

ROTAĻNODARBĪBU SARAKSTS

  GRUPA „DZENĪŠI” (6 – 7 gadi)

2019./20. m. g.

PIRMDIENA

OTRDIENA

TREŠDIENA

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

09:30-10:10

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

11:40-12:20

 

KUSTĪBU ROTAĻAS

17:00-17:30

 

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

09:30-10:10

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

VESELĪBAS UN FIZISKĀS AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

09:30-10:10

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

11:40-12:20

KUSTĪBU ROTAĻAS

16:10-16:40

 

ROTAĻNODARBĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU JOMA

11:40-12:20

 

 

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020