INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte” Administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas grafiks 2021./2022. m.g.

Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte”

Administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas grafiks

2021./2022. m.g. 

Nedēļas diena/laiks

8:00-11:00

15:00-18:00

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Amats

Vārds, Uzvārds

Pirmdien

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

Logopēds

(17:30-18:30)

Guntra Alksne

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Larisa Petrovska

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Otrdiena

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Larisa Petrovska

Trešdien

Lietvede

Inga Jakimova

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

     

Psihologs

(17:00-18:00)

Dana Lukševica

Ceturtdiena

Psihologs

(8:00-9:00)

Dana Lukševica

Psihologs

(17:30-18:30)

Dana Lukševica

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Larisa Petrovska

Logopēds

(18:00-18:35)

Gunita Stafecka

Piektdiena

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Speciālais pedagogs

(18:20-19:00)

Inese Veģe

 

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

 

 

Pieņemšanas laiki var tikt mainīti un pielāgoti Jūsu iespējām, iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pastā.


 

Pirmsskolas izglītības iestāde no 2021.gada 16. marta darbu turpinās, uzņemot tos bērnus

Informācija vecākiem!

Pirmsskolas izglītības iestāde no 2021.gada 16. marta darbu turpinās, uzņemot tos bērnus (nodrošinot pirmsskolas izglītības programmas apguvi), kuru

likumiskie pārstāvji  (vecāki) nevar strādāt attālināti un nevar nodrošināt bērna uzraudzību.

Mācību procesu īsteno, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

 

Informāciju sagatavoja PII „Atvasītes” administrācija,

pamatojoties uz Ministru Kabineta 2021.gada 12. marta rīkojumu Nr. 163

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655

"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

APSTIPRINĀTS

ar Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības

iestādes ”Atvasīte”

vadītājas D. Lāčgalves 2019.gada 29. novembra

rīkojumu Nr.88

 

 

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ”ATVASĪTE”

 

      izdota saskaņā ar spēkā esošo Izglītības likumu, Vispārējā izglītības likumu, 

uz likumu pamata izdotajiem un spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem

 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem,

pirmsskolas izglītības iestādes Nolikuma 33.punktu  

 1. Vispārīgie noteikumi

Šī kārtība nosaka, kā tiek veikta  bērnu mācību sasniegumu vērtēšana Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē  “Atvasīte” (turpmāk - pirmsskola), kas jāievēro visiem pedagogiem, kuri veic bērnu mācību sasniegumu vērtēšanu.

 1. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis un uzdevumi

 

 • Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas mērķis – objektīvs un profesionāls bērna sasniegumu raksturojums, kas sekmē katra bērna dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi un izpratni par mācīšanās panākumiem.
 • Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas uzdevumi:
  • konstatēt katra bērna sasniegumus, ievērojot viņa individualitāti;
  • veikt nepieciešamo mācību procesa korekciju bērnu mācību sasniegumu uzlabošanai;
  • motivēt bērnus pilnveidot savus mācību sasniegumus;
  • sekmēt bērnu līdzatbildību par mācību rezultātiem, mācot bērniem mācīties un veikt pašvērtējumu;
  • veicināt bērnu, pedagogu un vecāku sadarbību.

Lasīt tālāk...

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā

Pirmsskolas izglītības iestāde "Atvasīte" logoKārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā

 

Izdoti saskaņā ar 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”15.punktu 

 • Vispārīgie jautājumi

 

 • Noteikumi nosaka Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” (turpmāk – Iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumā (turpmāk – Kārtība).
 • Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.
 • Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītāja vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

Lasīt tālāk...

„Atvasīte” aicina darbā vadītāja vietnieku saimnieciskajā darbā

Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte” aicina darbā vadītāja vietnieku saimnieciskajā darbā

Vakance: vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā uz nenoteiktu laiku - 1 slodze Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „ Atvasīte”, Salaspilī, Meža ielā 6, LV-2169.

Galvenie amata pienākumi:

 

Saimnieciskajā darbā

 • Organizē un vada saimniecisko darbību iestādē.
 • Seko un atbild par PII teritorijas, telpu un iekārtu stāvokli, nodrošina to savlaicīgu remontu.
 • Saskaņā ar budžeta paredzētiem līdzekļiem, gādā par pārtikas produktu, inventāra, materiālu, mācību līdzekļu u.c., savlaicīgu iegādi un uzskaiti.
 • Atbild par iestādes tehniskā personāla darba organizāciju un kvalitāti, organizē tehniskā personāla sanāksmes, tālākizglītību un obligātās mācības.
 • Nodrošina ugunsdrošības noteikumu un sanitārā režīma izpildi iestādes un tai blakusesošajā teritorijā.
 • Kārto saimniecisko dokumentāciju, atbilstoši iestādes nomenklatūras prasībām, sadarbojoties ar pašvaldības grāmatvedību.
 • Veic inventāra, pamatlīdzekļu un materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju.
 • Līdzdarbojas budžeta plānošanā.

 

Bērnu ēdināšanas organizācijā

 • Atbild par kvalitatīvu bērnu ēdināšanu iestādē, atbilstoši noteiktajām normām un apstiprinātajām vienotajām ēdienkartēm.
 • Nodrošina pārtikas produktu sagādi, pieņemšanu un atbilstošu uzglabāšanu.
 • Atbild par produktu izsniegšana no noliktavas pavāriem atbilstoši programmā aprēķinātajam daudzumam.
 • Veic ienākošo un izlietoto pārtikas produktu uzskaiti un norakstīšanu ēdināšanas programmā.
 • Strādā ar ēdināšanas datorprogrammu “G-vedis“, atbild par pareizu datu ievadīšanu un nes par to atbildību.
 • Piedalās pārtikas iepirkuma komisijas darbā un veic pienākumus atbilstoši iepirkuma procedūrai.

 

Prasības pretendentiem:

Vidējā speciālā vai augstākā izglītība.

Darba pieredze līdzvērtīgā darbā.

Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē.

Zināšanas un pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem.

Prasme strādāt ar datoru, izmantojot WORD, EXCEL datorprogrammas, pārtikas uzskaites programmu.

Labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes, spēja darboties gan patstāvīgi, gan komandā.

Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

 

Piedāvājam:

Darba alga 865 EUR (BRUTO) mēnesī.

Iespējas pilnveidoties, iegūt jaunu pieredzi un zināšanas.

Veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika beigām.

 

CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu.Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālrunis papildus informācijai: Daiga Lāčgalve 29102572

 

AICINĀM LIETOT SEJAS MASKAS IENĀKOT MŪSU IESTĀDES IEKŠTELPĀS

info vecakiem 15.10.2020

Salaspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Atvasīte” Noteikumi par vecāku rīcību un pienākumiem

Salaspils novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes „Atvasīte”

Noteikumi par vecāku rīcību un pienākumiem

Izdoti saskaņā ar

Izglītības likuma 58.pantu1

 

 

I.Vispārīgie jautājumi

1.1.Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „ Atvasīte” ( turpmāk Iestāde)  noteikumi par vecāku rīcību un pienākumiem ( turpmāk – noteikumi) ir saistoši bērnu vecākiem (personu, kas realizē aizgādību) kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

2.  Noteikumi par vecāku rīcību un pienākumiem nosaka:

 • Komunikāciju un sadarbību starp vecākiem un iestādi;
 • Bērna atvešana un izņemšanas kārtību no tās;
 • Rīcību gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi;
 • Par piecgadīgo, sešgadīgo bērnu izglītību;
 • Vecāku atbildību drošas un labvēlīgas vides nodrošināšanā;
 • Norēķinu kārtību par bērnu ēdināšanu;

-  Bērnu atskaitīšanas kartību;

-  Vecāku atbildību par noteikumu neievērošanu;

-  Vecāku iepazīstināšanu ar noteikumiem;

-  Rīcību, ja bērns apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību;

-  Noslēguma jautājumus.

3. Noteikumi par vecāku rīcību un pienākumiem ir neatņemama pirmsskolas izglītības iestādes "Atvasīte" Iekšējo kārtības noteikumu sastāvdaļa.

Lasīt tālāk...

Bērnu uzņemšana 2020./21. mācību gadam

Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 01.09.2020.

Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli par uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi
(PII), 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties
ar pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par
bērna uzņemšanu tajā: Iesnieguma veidlapa “Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē”.
Ņemot vērā ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus, aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:
elektroniski uz PII e-pasta adresi, autorizējoties portālā latvija.lv
(epakalpojumi/iesniegums iestādei) vai ar drošu elektronisko parakstu; pa pastu;
ievietot PII pastkastītē, ja tāda bērnudārzā ir pieejama.
Pēc vecāka iesnieguma saņemšanas iestāde ar Jums sazināsies un informēs par turpmāko
darbību (kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un
ieteicamajiem atbalsta pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai
u.c.). Iestādes informēs vecākus par klātienes tikšanos pēc 09.06.2020., atkarībā no situācijas valstī pēc šī datuma.

PII kontaktinformācija

PII “Atvasīte”: 29102572 (vadītāja D.Lāčgalve), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Saime”: 25479831(vadītāja L.Ukavica), 26666601 (lietvede I.Jakimova), e-pasts
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Ritenītis”: 29466744 (vadītāja A. Kavasa), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Salspils 1.pirmsskola”:
Tālrunis saziņai: b/d Saulīte - 28680932, b/d Jāņtārpiņš – 29678060, e-pasts
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
PII “Daugaviņa”: 26437044 (vadītāja I. Ģēģere), e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rekomendācijas vecākiem

rek

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020