Pieejamības rīki

Administrācijas un atbalsta personāla darbinieku pieņemšanas laiki

 

Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte”

Administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas grafiks

2022./2023. m.g. 

Nedēļas diena/laiks

8:00-11:00

15:00-18:00

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Amats

Vārds, Uzvārds

Pirmdien

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

Logopēds

(17:30-18:00)

Guntra Alksne

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Larisa Petrovska

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Otrdiena

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Larisa Petrovska

Trešdiena

Lietvede

Dana Blaževiča

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

     

Psihologs

(17:00-18:00)

Dana Lukševica

Ceturtdiena

Psihologs

(8:00-9:00)

Dana Lukševica

Psihologs

(17:30-18:30)

Dana Lukševica

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Larisa Petrovska

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Piektdiena

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

Speciālais pedagogs

(18:20-19:00)

Inese Veģe

 

   

Logopēds

(18:00-18:35)

Gunita Stafecka

Pieņemšanas laiki var tikt mainīti un pielāgoti Jūsu iespējām, iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pastā.

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020