Par mums

                                     "ATVASĪTE"

    Mūsu bērnudārzā darbojas 6 grupas, kuras apmeklē 137 dažādu tautību bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. Mācību valoda – latviešu. Bērnudārzs strādā pēc Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētās Pirmskolas izglītības programmas, programmas kods 0101 1111. Mūsu darba laiks ir no 7:00 – 19:00. Iestādē darbojas 12 pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotājs, sporta skolotājs, logopēds un tehniskie darbinieki.

Mūsu pedagogu kolektīvā darbojas ļoti prasmīgas, profesionālas un mīļas audzinātājas, tāpēc ikvienam mūsu audzēknim ir iespēja vispusīgi un harmoniski attīstīties, veidoties kā personībai, kā arī apgūt iemaņas un prasmes individuālajā un sabiedriskajā dzīvē.

Pirmsskolas mērķis ir radīt bērniem iespēju iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt viņu domāšanu un loģisku spriestspēju, veicinot bērnu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, veidot atbildību par savu rīcību, kā arī radīt labvēlīgu vidi bērnu māksliniecisko spēju un individualitātes attīstībai. Iestāde nodrošina attīstības pēctecību bērnu izglītībai no agras bērnības līdz skolai.

 

Darbu ir uzsākuši arī vairāki interešu izglītības pulciņi - dejošana, keramika, ansamblis, angļu valoda un Karatē.
Mums darbojas arī Iestādes padome, kas apvieno iestādes darbiniekus, bērnu vecākus, sabiedrības un pašvaldības pārstāvjus. 

  MŪSU TRADĪCIJAS

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas, jeb grāmatiņu svētki
 • Sporta dienas
 • Miķeļi un Mārtiņdiena
 • Latvijas Republikas dzimšanas diena
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Valentīna diena, jeb Sirsniņballīte
 • Lielā diena
 • Vecāku nedēļa
 • Orientēšanās sporta spēles
 • Mātes diena un vecvecāku balle
 • Pirmsskolas grupas izlaidums

MŪSU VĒSTURE

    Iestāde dibināta 1980. gada novembrī, kā ZRA “SILAVA” bērnudārzs “ATVASĪTE”.

No 1986. gada šajās telpās mācās Salaspils 1. vsk. sākumskolas audzēkņi.

1991.gadā “ATVASĪTE” kļūst par Salaspils pašvaldības iestādi.

1997. gada vasarā iestāde tiek rekonstruēta un izveidota ēdamzāle, klašu telpas un kabineti.

1997. gada septembrī iestāde iegūst Salaspils sākumskolas statusu. Tajā mācās 1. – 4. klašu audzēkņi un pirmsskolas bērni – kopskaitā apmēram 160 bērni.

2009. gada augustā ar Salaspils novada domes lēmumu sākumskola tiek likvidēta un nodibināta pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte”.


Salaspils novada pašvaldības PII “Atvasīte”

Administrācijas un atbalsta personāla pieņemšanas grafiks

2020./2021. m.g. 

Nedēļas diena/laiks

8:00-11:00

15:00-18:00

 

Amats

Vārds, Uzvārds

Amats

Vārds, Uzvārds

Pirmdien

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

Logopēds

(17:30-18:30)

Guntra Alksne

 

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Zinta Tetere

Lietvede

Inga Jakimova

Otrdiena

Medmāsa

Alīna Osipova

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

 

 

 

Logopēds

(18:00-18:35)

Gunita Stafecka

Trešdien

Lietvede

Inga Jakimova

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Olita Riekstiņa

     

Psihologs

(17:00-18:00)

Dana Lukševica

Ceturtdiena

Psihologs

(8:00-9:00)

Dana Lukševica

Psihologs

(17:30-18:30)

Dana Lukševica

     

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Zinta Tetere

Piektdiena

Vadītāja

Daiga Lāčgalve

Speciālais pedagogs

(18:20-19:00)

Inese Veģe

Pieņemšanas laiki var tikt mainīti un pielāgoti Jūsu iespējām, iepriekš vienojoties pa tālruni vai e-pastā.


pulcini

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020