Arrow
Arrow

Informācija par vasaru

vasaraSalaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Atvasīte” strādās visu vasaru.

Vasaras mēnešos iestādes darba laiks būs no plkst. 8.00 – 18.00.
Arī šajā vasarā vecākiem nebūs jāmaksā avanss par bērna ēdināšanas pakalpojumu, bet obligāti
jābūt nomaksātiem visiem rēķiniem par tekošajiem mēnešiem. Ja būs parāds par ēdināšanu, bērnam
vieta bērnudārzā vasaras mēnešos netiks nodrošināta. Rēķinam par aprīli jābūt apmaksātam līdz

25.maijam, rēķinam par maiju līdz 25.jūnijam un par jūniju līdz 25.jūlijam.
Līdz 28.04.2023. iestāde pieņem vecāku iesniegumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma
nepieciešamību vasaras mēnešos (01.06.2023. – 31.08.2023.).


Iesniegumu var iesniegt:

1. Noformētu papīra formātā ar oriģinālu vecāka parakstu, iesniedzot savas grupas skolotājai;
2. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kā ELIIS ziņojumu, izvēloties adresātu “Salaspils PII
“Atvasīte” vadība”.
Tiem, kuriem nebūs nepieciešams bērnudārzs vasarā, arī lūdzam iesniegt iesniegumu, lai mēs
būtu droši par Jūsu izvēli.
Dienas un to skaitu varēs precizēt pirms katra vasaras mēneša līdz 25.datumam, ziņojot ELIIS,
kā ziņojumu adresētu “Salaspils PII ”Atvasīte” vadība”.
Iesnieguma veidlapas Jūs varat izdrukāt no šī ziņojuma pielikuma vai saņemt pie grupiņas
skolotājām.
Vasaras mēnešos tiks veidotas apvienotās grupas. Aicinām vecākus ļoti atbildīgi pieņemt
lēmumu par bērnudārza nepieciešamību, jo tas ir cieši saistīts ar nepieciešamo grupu skaita un
darbinieku plānošanu.

Ar cieņu, vadītāja Daiga Lāčgalve

Ēdienkarte

ed

Rekomendācijas vecākiem

rek

Laika apstākļi

Pasākumu kalendārs

pasakumu kalendars 2020